Vnímej melodii a rytmus

Praha 6 U Boroviček 650/5, 163 00, Praha 6 - Řepy - DDM Praha 6

12 kvě. - 14 kvě. 2020 | 10:00 17 Dní zpět
Přidat do Google kalendáře


Rodiče s dětmi
watch video watch video

Popis akce

Cílem taneční a pohybové průpravy je rozvoj všestranné taneční techniky, tanečního projevu žáků a podněcování tělesné citlivosti vedoucí k správnému držení těla při pohybu na místě i v prostoru. Dále se zaměřuje na rozvoj hudebního cítění žáků tedy vnímání tempa, rytmu, melodie a dynamiky. Učí orientaci v základních směrech pohybu, prostorových drahách a vzájemných vztazích v pohybu. V hodinách děti pracují i s náčiním (míče, stuhy, obruče), pohybově vyjadřují hudební skladby a mají prostor pro improvizaci a rozvoj individuálního pohybového slovníku.

V současné době výuka tanečních a pohybových průprav funguje formou distančního vzdělávání pomocí videozáznamů a písemných podkladů.

Video


DDM Praha 6 na mapě


Popis místa - DDM Praha 6

Dům dětí a mládeže na Praze 6 je středisko volného času zřízené jako školské zařízení hl. m. Prahy. Poskytuje služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Dům dětí a mládeže v Praze 6 je zařízení s šedesátiletou tradicí. Dětem, mládeži, jejich rodičům i ostatním nabízíme více než 120 pravidelných kroužků – počítačových, technických, uměleckých, dramatických, výtvarných, chovatelských a celou řadu zájmových útvarů sportovních včetně turistiky. Široké spektrum činností je vedeno profesionálními pedagogy nebo odborníky.praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom