Sportovní stezka

Praha 9 Měšická 720/2, 190 00 - DDM Praha 9

20 dub. - 31 kvě. 2021 | 09:02 22 Dní zpět
Přidat do Google kalendáře


DDM PRAHA 9
watch video watch video

Popis akce

Vyzkoušej si být sportovcem. Na 8 zastavení v parku Přátelství se můžete zkusit porovnat s Jágrem nebo Boltem. Můžete zároveň vyluštit tajenku a poslat nám odpověď a 31.5. na email nina.beznoskova@ddmpraha9.cz Zaslání se zařadíte do slosování o ceny.


DDM Praha 9 na mapě


Popis místa - DDM Praha 9

Kdo jsme?

Jsme středisko volného času zřízené jako školské zařízení hlavním městem Praha. Snažíme se vyplňovat volný čas dětí, mládeže, sociálních skupin a dospělých ve vzdělávacích, uměleckých, technických, sportovních a přírodovědných oblastech.

Hlavní oblasti činnosti jsou:

  • pravidelná činnost v mnoha oborech (estetika, hudba, divadlo, jazyky, počítače, modeláři, sport, tvoření)
  • otevřené kluby pro děti a mládež
  • příležitostné akce
  • letní a zimní tábory
  • víkendové pobyty
  • sportovní a vzdělávací soutěže

výukové programy pro školy (výtvarné dílny a ekologické programy)

Tyto činnosti jsou zajišťovány na třech pracovištích DDM:

  • Prosek: Měšická 720/2, Praha 9
  • Čakovice: Cukrovarská 230/1, Praha 9
  • Černý Most: Gen. Janouška 1060/2, Praha 14

Činnost DDM zajišťuje kolektiv mladých pedagogů a řada externích spolupracovníků. Jsme otevřené zařízení, které se skladbou své činnosti snaží reagovat na poptávku a potřeby našich klientů a návštěvníků. Proto uvítáme jakékoliv připomínky a podněty, nabídky ke spolupráci a případnou pomoc při zajišťování našich aktivit formou personální i materiální: info@ddmpraha9.czpraha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom