Tři králové projdou pražskou zoo

6. ledna navštíví pražskou zoo a její obyvatele Kašpar, Melichar a Baltazar aneb tři králové.

Příchod tří králů do Betléma, přinášejících Ježíškovi tradiční dary – myrhu, kadidlo a zlato – symbolicky uzavírá vánoční období. O třech mudrcích, následujících hvězdu, která je měla zavést do judského Betléma, psal už Matouš ve svém evangeliu. V průběhu staletí se z nich stali mágové, astrologové, učenci anebo králové, přicházející odněkud z Persie.

Jména Kašpar, Melichar, Baltazar dostali zhruba v 6. století, od středověku je jeden z nich černý - světově nejstarší zobrazení černého krále mimochodem pochází z pražských Emauz. 

Co znamená K+M+B?

6. ledna si dnes nejen věřící připomínají příchod těchto bezesporu zajímavých postav, důvěrně známých z vánočních jesliček. Tento den koledníci v kostýmech tří králů píší iniciály K+M+B na dveře. Tato písmena neznamenají jen jména tří králů, ale také Christus mansionem benedicat – tedy „Kristus ať posvětí příbytek“.

Tři králové a velbloudi

K dalším tradicím patří tříkrálové hry anebo stále oblíbenější tříkrálové průvody. Jeden projde také pražskou zoologickou zahradou.

6. ledna tři krále v zoo potkáte od 10:00 do 14:00 hodin, kdy se budou toulat areálem a žehnat lidem i budovám nad dveře zmíněnou klasickou zkratkou K+M+B. Pro kolemjdoucí budou mít drobné dárky, vrcholem tříkrálové výpravy bude ve 12:00 hodin setkání s velbloudy. Kašpar, Melichar a Baltazar představí návštěvníkům zvířata, bez nichž by se za Ježíškem možná ani nedostali, a pražskému velbloudímu stádu přinesou něco dobrého na zub.

ZOO V LEDNU

  • 6. 1. Tři králové v zoo
  • 20. 1. Zvířata na sněhu
  • 27. 1. Za hosty u dalekého severu - lednová vycházka s průvodcem za zimujícími ptáky k Vltavě.

 Výstavy:

  • Galerie Gočárovy domy: Zvířata ze zoo v ilustracích Neprakty
  • Jurta: Na hlídce v Gobi

INFORMACE O ZOO

Běžná otevírací doba:

  • leden, únor: 9:00 – 16:00

Vstupné:

  • dospělí 200 Kč
  • děti, studenti a důchodci 150 Kč
  • důchodci nad 70 let 1 Kč
  • www.zoopraha.cz

zoo trikralove

Foto: archiv

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom