Zoologickou zahradou po stopách trilobitů

Pavilony, výběhy a expozice pražské zoologické zahrady asi znají všichni návštěvníci. Kolik z nich se ale prošlo po zdejších stezkách, vedoucích až někam do dob, kdy planeta Země teprve vznikala? I ty Zoo Praha nabízí.

V Troji totiž najdete například i Geostezku. Cesta vedoucí od výběhů horských kopytníků ke Gočárovým domům v horní části zahrady se zde vine kolem skalního masivu tak těsně, že neumožňuje stavbu expozic se zvířaty. A právě na ní se návštěvníci můžou zaměřit na naučnou paleontologickou stezku pojmenovanou Stopy v čase.

Zahrajte si na paleontologa

Na devíti zastaveních s informačními tabulemi se vydáte po stopách pravěkých tvorů. Jednotlivé zastávky představují jedno historické období, reprezentované vybraným živočišným druhem, jehož zkamenělý otisk tu najdete.

Mezi vystavenými originály a věrnými kopiemi zkamenělin zaujme například čelist obřího žraloka s hrozivými řadami pilovitých zubů nebo lebka šavlozubého tygra. Stezku ve spodní části zoo doplní Galerie minerálů a fosilií Geosvět a paleontologické pískoviště, kde si mohou děti zkusit najít nějakého toho ukrytého trilobita.

Zakázankou k vyhlídce

Další nenápadnou cestou pražské zoo, kterou byste ale neměli na svých toulkách zoo minout, je Zakázanka, která vede od Velké voliéry k občerstvení V Oboře. Skalní masiv, jímž prochází, je biologicky i geologicky velmi cenný, najdete tu vzácné teplomilné živočichy i rostliny. Nedávno byla zrekonstruována a doplněna o informační tabule přibližující okolní faunu a flóru. Navíc je cesta v horní části zakončena upravenou visutou panoramatickou vyhlídkou.

zoo geostezka

Do podzemí zoo

Pod Zakázankou najdete ještě jednu zajímavou expozici: poblíž velké voliéry dravců se nachází vstup do historické štoly pocházející z poloviny 19. století. Několik desítek metrů dlouhá štola, která pravděpodobně vznikla se záměrem kutat železnou rudu, sloužila za druhé světové války jako protiletecký kryt. I zde jsou umístěny informační tabule k její historii a ukázky archeologických nálezů z lokality.


ZOO V ZÁŘÍ

 • 5. 9. Mezinárodní den supů a kondorů
 • 10. 9. Ochrana supa mrchožravého na Balkáně – přednáška
 • 12. 9. Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových prvků
 • 13. 9. Zooškola pro dospělé na téma Zbavte se fobií
 • 19. 9. Den tučňáků
 • 28. 9. Výroční slavnost 2020

INFORMACE O ZOO

Adresa:
 • U Trojského zámku 120/3,
 • Praha 7
Otevírací doba
 • srpen: 9:00 – 19:00
 • září: 9:00 – 18:00
Vstupné:
 • dospělí 250 Kč
 • děti a studenti 200 Kč
 • důchodci 150 Kč
 • důchodci nad 70 let 1 Kč
 • www.zoopraha.cz

Foto: archiv

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom