Zoo Praha otevírá v omezeném režimu

Zoo Praha bude od 27. dubna znovu otevřena v omezeném režimu. Vnitřní expozice a pavilony budou nepřístupné. Vstupenku bude možné zakoupit pouze elektronicky a bude platná jeden den. Maximální možný počet návštěvníků činí 8500 za den.

Pravidla pro návštěvníky:

 1. Od pondělí 27. dubna 2020 bude Zoo Praha otevřena pro veřejnost ve standardní otevírací době.
 2. Podle požadavku obsaženého v usnesení (článek III., odst. e), že počet návštěvníků zoologické zahrady nesmí za den překročit limit 150 osob na 1 ha plochy zařízení, to při celkové ploše Zoo Praha činí 8500 návštěvníků denně. Podle požadavku obsaženého rovněž v usnesení „návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě“. Uzavřeme tedy pokladny a zájemci o návštěvu budou mít možnost zakoupit si e-vstupenky, a to vždy od 17 hodin dne předcházejícího návštěvě a během něj. Objem prodeje těchto e-vstupenek však bude limitován tím, že musíme zohlednit držitele běžných jednorázových či vícenásobných vstupenek, které si zakoupili již dříve a pro které budeme část kapacity rezervovat. Aktuální počet návštěvníků budeme zobrazovat na webu www.zoopraha.cz. V každém případě dodržíme, aby denní návštěvnická kapacita zoo definovaná ve vládním usnesení nebyla překročena.
 3. Parkoviště budou fungovat v běžném provozu, výše parkovného však bude sjednocena na 200 Kč. To se netýká záchytného parkoviště u tunelu Blanka, které během etapy do 25. května zůstane v režimu P+R.
 4. V souladu s vládním usnesením budou uzavřeny vnitřní expozice a pavilony. Rovněž nebude přístupná expozice lemurů ani prostory u výběhu goril. Důvody jsou bezpečnostně-veterinární.
 5. Vládní usnesení požaduje splnění dalších požadavků, proto
  • Zajistíme informační tabule ke vchodům, toaletám a obecně k návštěvnicky exponovaným místům.(Jde o info k rozestupům, rouškám atd.) Rovněž tabulemi a páskami zakážeme vstup do prostor venkovních zahrádek restaurací apod.
  • Na výše uvedených místech zajistíme dohled našimi pracovníky. Počítáme s pomocí Městské policie.
 1. Dopravní podnik zajistí k 27. dubnu provoz lanové dráhy v areálu. Nebudou však probíhat komentovaná krmení ani další program.
 2. Avizovaný vstup příslušníků IZS a pracovníků ve zdravotnictví za 1 Kč vstoupí na dobu jednoho měsíce v platnost až ode dne, kdy zoo bude fungovat ve standardním provozu, tedy patrně od 25. května.

Informace o nových mláďatech naleznete v našem článku zde.

Foto: Zoo Praha

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom