Světový den divoké přírody v pražské zoo

V sobotu 7. března se v trojské zoologické zahradě uskuteční oslavy Světového dne divoké přírody.

Světový den divoké přírody (Word Wildlife Day) se slaví 3. března (pražské oslavy se konají nejbližší sobotu). V roce 1973, právě 3. března, totiž vstoupila v platnost důležitá Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

CITES hájí zvířata

Jejím prostřednictvím 180 zemí světa hájí v současnosti na 5000 druhů zvířat a kolem 29 000 taxonů rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě pro nadměrné využívání při obchodování. Česká republika se k CITES připojila v roce 1992.

Oslavte divokou přírodu

Světový den divoké přírody je příležitostí k oslavě krásných a rozličných forem divoké přírody a vyzdvihnutí významu ochrany přírody pro lidstvo. Pražská zoo se k oslavám připojí v sobotu 7. března. Ponesou se v duchu trvale udržitelného života, což je v současnosti velmi diskutované téma.

Od 11 do 15 hodin bude návštěvníkům otevřeno Vzdělávací centrum. Bude se zde konat workshop na výrobu enrichmentu z recyklovatelných materiálů, malí i velcí si zahrají hry s ekologickou tematikou a mohou také přispět svými nápady k ochraně přírody.

ZOO V BŘEZNU

10. 3. Přednáška na téma Vodnice posvátné

14. 3. Enrichmentový workshop

15. 3. Přednáška na téma Tasmánští čerti a jejich nová expozice

17. 3. Enrichmentový workshop

21. 3. Světový den žab

INFORMACE O ZOO

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Otevírací doba:

březen: 9:00 – 17:00

Vstupné:

  • dospělí 250 Kč
  • děti a studenti 200 Kč
  • důchodci 150 Kč
  • důchodci nad 70 let 1 Kč

Foto: archiv

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom