Vzácné žáby z jezera Titicaca přicestovaly do Prahy

Pražská zoo získala žáby vodnice posvátné. Jejich životní prostředí je v katastrofickém stavu, a tak zoo pracuje na záchraně ohrožených obojživelníků.

Jezero ležící mezi Peru a Bolívií je oblíbeným turistickým cílem. Jde o největší vysokohorské a zároveň nejvýše položené jezero s pravidelnou lodní dopravou na naší planetě. Jeho nadmořská výška je 3 821 metrů nad mořem, na délku má 194 km a na šířku 65 km.

Jezero je krásné, ale bohužel jak jeho okolí, tak i voda jsou čím dál znečištěnější. Z okolních měst do jezera Titicaca vytéká nezpracovaný odpad a nelegální zlaté doly ležící v Andách ročně vypustí do řeky ústící do jezera nadměrné množství rtuti. A právě ta hromadně zabíjí obyvatele jezera včetně vzácných žab.

Záchrana vzácných vodnic

Naštěstí se do situace zapojili ochranáři, kteří pracují na záchraně vodnice posvátné. Ta je specifická tím, jak se adaptovala na své prostředí, které nikdy neopouští a téměř výhradně dýchá kůží. Vzhledem k nízkému obsahu kyslíku ve vysoko položeném jezeře Titicaca jí však musí využívat co největší plochu, a proto ji má po stranách těla, na zádech a na zadních nohou velmi nápadně zřasenou. Je tedy vázána na svůj biotop a jinde nepřežije. Tedy kromě zoo, kde lze podmínky nasimulovat.

Praha se zapojila do celosvětového projektu

Přímo z Peru, kde se část jezera Titicaca nachází, první žáby dovezla a následně rozmnožila americká Denver Zoo, která pak vyzvala ke spolupráci Evropskou asociaci zoologických zahrad a akvárií. Je totiž třeba vytvořit jakousi záložní populaci těchto žab pro případ, že ve svém původním biotopu vyhynou. Do programu se zapojila i pražská zoo.

Vodnice posvátné se postupně objeví asi v tuctu evropských institucí. Do tří z nich – jedné wroclawské a dvou vídeňských – byly rozvezeny právě z pražské zoo, která si ponechala celkem 20 jedinců.

Jezero a pak žáby

Zástupci zoo ale upozorňují, že důležité je hlavně řešit ekologickou situaci jezera Titicaca. „Z dlouhodobého hlediska se totiž tyto žáby nepodaří zachránit, pokud se nepodaří zachránit jezero,“ říká kurátor chovu plazů a obojživelníků Zoo Praha Petr Velenský.

Návštěvníci pražské zoo vzácné žáby uvidí ještě během letošního jara, kdy bude otevřena speciální expozice jezera Titicaca.

KDE NAJDEME OBOJŽIVELNÍKY?

Plazy a hady momentálně najdete v teráriu, což je bývalý pavilon slonů ve spodní části zoo, kde byly na původním horním návštěvnickém ochozu vytvořeny terarijní expozice s plazími obyvateli. Letitý pavilon však již dosloužil a chystá se jeho rozsáhlá přestavba na pavilon Amazonie.

INFORMACE O ZOO

  • U Trojského zámku 120/3, Praha 7
  • Otevírací doba:
  • březen: 9:00 – 17:00
  • www.zoopraha.cz

 Vstupné:

  • dospělí 200 Kč
  • děti, studenti a důchodci 150 Kč
  • důchodci nad 70 let 1 Kč

zoopraha zaby

Foto: archiv zoo

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom