Školy mají šanci se zapojit do vědeckého experimentu. Vypustí 42 balonů do stratosféry

Žáci a studenti mají jedinečnou možnost se zapojit do vzdělávacího projektu Dotkni se vesmíru, v rámci kterého 42 škol vypustí vlastní stratosférický balon do výšky 30 km. Školy si během osmi měsíců sestaví, naprogramují a nakonec vypustí balon s meteorologickou sondou. Žáci se aktivně zapojí do koordinace vědeckého experimentu a v praxi si osvojí dovednosti napříč předměty.

Akci Dotkni se vesmíru pořádá platforma Steam Academy, která do českého školství přináší inovativní metody vzdělávání. Pilotní projekt bude zahájen na konci března, školy se mohou přihlašovat do 12. března. 

„Chceme do škol přinést více projektové výuky, která spojuje zábavné s užitečným. Studentům nabízí samostatnost, zodpovědnost, svobodu myšlení a možnost dělat chyby, ze kterých se poučí. Náš organizační tým tvoří skauti, nadaní studenti, učitelé, vývojáři, radioamatéři a vesmírní snílci. V rámci Dotkni se vesmíru umožníme žákům bádat, objevovat a koordinovat vědecký experiment od začátku až do konce. Oproti tradiční výuce studenti uvidí hmatatelný výsledek svojí práce a získají větší motivaci se dál učit,” vysvětluje Rostislav Konopa, autor projektu a zakladatel Steam Academy.

Školy začnou s přípravnou částí projektu 28. března, na den učitelů. Během osmi měsíců studenti hravou formou proniknout do témat souvisejících s kosmickým letem, jako je meteorologie, gravitace, radiové vlny nebo stratosféra. Osvojí si základy projektového řízení a naučí se programovat a měřit různé fyzikální veličiny v reálném čase na konkrétních příkladech. Jednotlivé kroky zaznamenají do projektového deníku a výstupem bude i krátké časosběrné video. Přípravnou fázi projektu až do vypuštění balonů mohou školy absolvovat distančně. Celou dobu jim přitom bude k dispozici odborný tým, který jim zajistí metodickou a pedagogickou podporu. 

Na podzim 2021 experiment vyvrcholí vypuštěním 42 stratosférických balonů s meteorologickými sondami nad Prahu. Pomocí sond si jednotlivé týmy například změří teplotu vzduchu ve výšce 30 km nebo si díky fotografiím z  kamery na vlastní oči ověří, že Země je kulatá. V rámci doprovodných aktivit partnerů projektu se žáci mohou účastnit odborných přednášek od Ústavu jaderné fyziky nebo platformy Planetum.

„O projekt mají velký zájem základní a střední školy po celém Česku i na Slovensku a další zájemci přibývají. Výhodou je, že projekt školám nabízíme na klíč. Týmy si mohou vybrat, na která témata se ve svém bádání zaměří. My jim zároveň poskytneme technickou podporu v průběhu příprav i během vzletu jako takového. Do akce se zapojí i stovka dobrovolníků,” dodává Rostislav Konopa. 

Plánování projektu zahrnovalo poměrně náročný technický vývoj. Organizační tým navrhl a nakreslil veškeré technické výkresy, zajistil elektronické součástky a vyrobil meteorologické sondy i balonové konstrukce. To vše pod vedením Michala Rybky ze skautského radiokroužku OK1RAJ, který v rámci projektu koordinuje tým vývojářů. Nejdůležitější část meteorologické sondy – payload, který bude měřit teplotu, tlak a vlhkost, byl podle plánů vývojářů vyroben až na Tchaj-wanu. Uvnitř sondy je i kamera, která pořídí každých 15 vteřin snímek, takže studenti mohou vyfotit zakřivení planety Země. 

Dotkni se vesmiru

Foto: FB Dotkni se vesmíru: Ve vesmíru určitě nejsme sami!

Je-li vesmír rozlehlý tak, jak předpokládáme, je vyloučeno, že jsme jediná vyspělá civilizace. Jak je tedy možné, že jsme dosud žádnou neobjevili nebo mimozemšťané nenašli nás? Tzv. Fermiho paradox zdůvodnil v roce 1961 astrofyzik Frank Drake, po němž nese jméno Drakeova rovnice, která vypočítává počet možných mimozemských civilizací existujících v jeden okamžik. Odhaduje se, že jen v Mléčné dráze se vyskytuje světů, kde žijí inteligentní bytosti, třicet šest. Vesmír je ale pusté a kruté místo a život musí splňovat řadu podmínek a civilizace, která se vyvine překotně jako ta naše, může stejně rychle zaniknout, takže se o ní nemusí nikdo ani dozvědět. Podmínky pro život ale nemusí vydržet věčně, jen na Zemi došlo k vyhynutí druhů šestkrát, naposledy za éry dinosaurů. Vzhledem k obrovským vzdálenostem, které zatím nejsme schopni překonat, se musíme smířit s tím, že mimozemské světy budou ještě dlouho známy jen ve sci-fi filmech.

Web a sociální sítě:

Foto: archiv

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom