Zprávy z Lesů HMP

Co se těď děje v pražských lesích? A jak můžete pomoct zvířátkům, která také postihla koronavirová krize? Podívejte se na přehled zpráv z Lesů hl. města Prahy. 

Po dlouhé zimě zpět v přírodě: Vypustili jsme 314 uzdravených živočichů

V pražské přírodě se prohání o 314 živočichů více než před měsícem. Svůj podíl na tom ovšem nemá reprodukce, jak by mnohé napadlo, ale naše Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Ta totiž celou zimu pečovala o své svěřence, které z různých důvodů nemohla vypustit dříve než na jaře. Nyní však přišla jejich chvíle a uzdravení pacienti 42 různých živočišných druhů zamířili do přírody.

Pacienti, kteří museli ve stanici přečkat zimu, se k nám většinou dostávali koncem podzimu a nebo v průběhu zimních měsíců. Přes zimu u nás pobylo zvlášť hodně ježků, kterých jsme k dnešnímu dni vypustili 66, labutí (59) a netopýrů (42). Na svůj návrat do přírody však ještě 258 pacientů čeká. Většina z nich se k nám dostala koncem zimy nebo na začátku jara. Až se plně zotaví, vypustíme do volné přírody i je.

lesy hmp jezek

Rekordmanem letošní zimy v délce pobytu v záchranné stanici se stal čáp, který zmeškal odlet do teplých krajin a musel v naší péči pobýt 6 měsíců. Před vypuštěním jsme čápa vybavili satelitní vysílačkou, a tak můžeme každý den sledovat, jak se mu daří. Naopak nejkratší čas ve stanici strávil poštolčí samec s nohou probodnutou ostrým bodcem určeným k plašení holubů. Navzdory hrozivě vypadajícímu zranění byl dravý pták jinak zcela v pořádku a ihned po ošetření se tak mohl vrátit zpátky za svojí družkou a ve stanici se ani neohřál.

Na návrat si dlouhých 106 dnů počkal také labutí samec, který byl jednou z mnoha obětí rušných silvestrovských oslav. Přemíra hluku jej vyplašila a zmatený pták v noci narazil do trolejového vedení na Mánesově mostě a způsobil si velice vážné zranění kyčle. Naštěstí se nám jej podařilo zachránit a labuťák již zase brázdí hladinu Vltavy.

Do přírody se po zimě vrátila také šestice ježků z našeho projektu Kamarád ježek. Do letošního již pátého ročníku se zapojilo pět mateřských a jedna základní pražská škola. Celkem 210 dětí se od listopadu loňského roku staralo o potřeby svých bodlinatých svěřenců, kteří před začátkem zimy nestihli nabrat dostatečnou váhu, aby mohli bezpečně přezimovat v přírodě.

Do konce května ve Stromovce zasadíme 155 nových stromů

Nové stromy nepřibývají jen v pražských lesích. Do konce května se 155 nových stromů dočká také pražská Stromovka. Park v letošním roce získá řadu nových a rodově i druhově zajímavých dřevin. Návštěvníci parku se mohou těšit například na jedli řeckou a obrovskou, borovici rumelskou a Wallichovu, javor italský, javor francouzský či javor tříkvětý, pajasan žláznatý, habr karolínský, habr Fangův, katalpu kříženou, kalopanax pestrý, magnolii, habrovec japonský a virginský, lípu Henryho a mongolskou, buk východní, buk lesní a 7 druhů dubů: dub cer, velkolepý, taborský, hvězdovitý, proměnlivý, sametový a dub leana.

Nové dřeviny sázíme v části parku zvané Bukovka, která se nachází mezi planetáriem a restaurací Vozovna. Většinu dřevin vysazujeme jako náhradu za stromy, které podlehly nemocem nebo byly poškozeny povodněmi v letech 2002 a 2013. Součástí výsadeb je také výměna 9 mladých jedinců vysazených v posledních letech, kteří se navzdory naší péči na svém místě nedokázali ujmout.

Další dřeviny ve Stromovce přibydou na podzim.

lesy hmp prace

K pražským potokům a rybníkům míří 20 laviček z naší truhlárny

K pražským potokům a rybníkům se do konce letošního jara vrátí celkem 20 opravených laviček. Povalové lavičky z dubového dřeva z pražských lesů, které vyrobila naše truhlárna, jsme nově zbrousili a natřeli. Speciální olej prodlouží jejich životnost a uchrání je před nepřízní počasí i před houbovými chorobami. Lavičky najdete například u rybníka Mydlinky v Královicích, na Čihadlech, u Zátišského rybníka nebo na Jenerálce. Dvě lavičky poputují ještě k rybníku Šeberák a čtveřice laviček zamíří k budovanému Lítožnickému rybníku, který bude hotový v červnu letošního roku.

Letošními výsadbami navazujeme na první etapu projektu postupné obnovy stromového patra ve Stromovce, během níž jsme na podzim roku 2019 vysadili 119 stromů. V první etapě projektu jsme v Bukovce vysadili 96 dřevin, mezi nimiž byly především buky, které doplnily třešně, javory a lípy. Dalších 23 buků loni zapustilo kořeny v úseku podél Podmokelské trati.

Zadavatelem našich prací je Magistrát hl. m. Prahy. Náklady na výsadbu ve výši 2 209 000 Kč hradí hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí.

lesy hmp lavicka seberak

S pandemií přibyli i zvířecí pacienti. Živočichové nemají v přírodě klid

Koronavirová pandemie má v Praze i některé nečekané oběti. Nejsou to lidé, nýbrž mláďata volně žijících živočichů. Virus jako takový je sice naštěstí nepostihuje, trpí však důsledky, které plynou z opatření zavedených pro občany. Pod tíhou řady omezujících pravidel se Pražané ve větším počtu než obvykle vydávají do přírody, aby si v zeleni alespoň na chvíli odpočinuli. Při tom však mohou velice snadno vyrušit volně žijící živočichy, kteří se právě teď starají o mláďata. S větším množstvím lidí v přírodě přibyl také počet mláďat, která se do naší Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy dostala poté, co byla nalezena zdánlivě opuštěná pod stromy nebo v trávě. Letos na jaře jsme přijali o 26 % těchto mláďat více než za stejné období v loňském roce. Naše stanice v tuto chvíli pečuje o 170 mláďat. Jsou mezi nimi hlavně veverčátka, kachňata, zajíčci, kosi a malé hrdličky.

lesy hmp pandemie

Pražská příroda a její obyvatelé jsou sice na větší rozruch a návštěvnost zvyklí, přesto i oni letos zažívají velice stresující období. K nedostatku vody v krajině se přidává i všudypřítomné ohrožení v podobě velkého množství návštěvníků a většího počtu volně pobíhajících psů. A to právě v období hnízdění, kdy zvířata potřebují nejvíce klidu a soukromí. Toho se jim bohužel nedostává. A tak se může snadno stát, že se rodiče a mláďata nedobrovolně rozdělí. Přesně to se stalo i většině z 51 veverčátek, o která se nyní staráme. Mladé veverky totiž ve věku 6 týdnů opouštějí hnízdo a začínají zkoumat svět kolem. A jak to u mláďat všeho druhu bývá, občas neodhadnou své schopnosti nebo jsou nemotorná. Proto někdy mladé veverky ze stromu spadnou. V tu chvíli svému potomku obvykle pomůže matka a navede jej zpět do koruny stromu. Pokud se však kolem nachází lidé, matka se k mláděti neodváží. To pak zůstane osamocené dole v trávě a hrozí mu, že zahyne nebo jej uloví predátor.

Kromě veverek se k nám dostalo také velké množství mláďat zajíců (72). Zajíčci patří mezi nejčastěji zbytečně zachraňovaná mláďata. Zaječí matka totiž své potomky přes den odkládá na bezpečné místo do trávy a nechává je o samotě, aby k nim nepřilákala predátory. Pravidelně se k nim však vrací, aby je nakrmila. Činí tak obvykle v noci, takže po většinu dne jsou tedy mláďata sama. Když na ně lidé narazí, často je seberou a odnesou do záchranné stanice, protože nikde nevidí jejich matku a domnívají se, že mláďata potřebují pomoc. Zbytečně je tak stresují a odebírají matkám.

Nebezpečí pro mláďata i dospělá zvířata představují také volně pobíhající psi. Ačkoliv za vašeho chlupatého kamaráda dáte ruku do ohně, pořád je to šelma s loveckými pudy. A pokud víte, že svého psa nemáte stoprocentně pod kontrolou, mějte jej na vodítku. Jen od začátku roku jsme přijali 17 pokousaných živočichů. To, co se vám může zdát jako nevinná hra, je pro malého ježka, zajíce nebo srnče boj o život.

Sezóna mláďat však teprve začíná. Víme, že nás čekají stovky až tisíce zraněných či handicapovaných mláďat, jejichž život bude záviset na naší péči. S jejich záchranou nám ovšem můžete pomoci i vy. Buďte v přírodě opatrní a ohleduplní. Dopřejte zvířatům klid, protože právě ona jsou v lesích, na loukách i v parcích doma, zatímco my lidé tam chodíme jen na návštěvu. A než ze země seberete jakékoliv mládě, vždy nejdříve zavolejte na naši pohotovostní linku, která je vám k dispozici 24 hodin denně. Naši odborníci vám ochotně poradí a bude-li to potřeba, pro zvíře přijedou.

Naše telefonní číslo je 773 772 771.

Pomoci nám ovšem můžete také finančně nebo materiálně. Péče o naše pacienty je velice nákladná a jejich počty každým rokem stoupají. Budeme vděční za každý příspěvek na účet 1927728309/0800 (konstantní symbol 0379, variabilní symbol 61). Více informací o možnostech a způsobech pomoci najdete v sekci Rádi byste pomohli? Děkujeme za jakoukoli pomoc a podporu.

Protože víme, že je někdy obtížné rozeznat, kdy mládě potřebuje pomoc, připravili jsme pro vás jednoduché schéma, které vám napoví, jak se máte zachovat, až v přírodě nějaké mládě potkáte.

lesy hmp letak ptaci lesy hmp letak savci

Foto: https://www.lhmp.cz/

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom