Rozhovor s... Petrem Holým o akci Dny stromů v Praze

Jsou nedílnou součástí našich životů. Produkují kyslík, který dýcháme, v krajině zadržují vodu, kterou pijeme, dávají nám stín a tisícům druhů živočichů domovy. Řeč je o stromech. Jejich význam si lidé po celém světě společně připomínají během jara a podzimu.

U nás v České republice slavíme Den stromů 20. října. A jejich svátek letos můžete oslavit i vy. Hlavní město Praha ve spolupráci s Lesy hl. města Prahy vystrojilo stromům velkolepé oslavy s názvem "Dny stromů v Praze", u kterých by neměl chybět žádný milovník pražské přírody. Při této příležitosti jsme se rozhodli vyzpovídat Petra Holého, krajského koordinátora oblasti ekologické výchovy a osvěty v Praze.

Rozhovor: Petr Holý

Kdy se můžeme těšit na již zmiňované Dny stromů? A můžete odhalit něco z programu?

Hlavní aktivity projektu Dny stromů v Praze budou probíhat od 7. do 18. října. V pondělí 7. 10. ve 14 hod. v budově Nové radnice na Mariánském náměstí bude zahájena výstava vybraných děl výtvarné soutěže Duše stromů. V následující dny pak mohou zájemci navštívit různé vycházky a exkurze například do Kunratického lesa, za netopýry, po Královské oboře Stromovce či do nejstaršího pražského zahradnictví v Praze Ďáblicích. Pro zvídavé připravili pracovníci ekocentra Lesů hl.m.Prahy i on-line stromokvíz, kde si můžete ověřit znalosti o stromech.

Vyvrcholením oslav bude akce pro veřejnost Den stromů ve Stromovce, kterou připravujeme na pátek 18. 10. Ve spolupráci s naší příspěvkovou organizací Lesy hlavního města Prahy a dalšími organizacemi připravujeme bohatý program o stromech z různého úhlu pohledu. Budou zde zahradníci, arboristé, truhláři, ornitologové a další. Každý si tak v rámci oslav stromů přijde na své a také se dozví něco nového. Nebudou chybět hrátky o stromech i vycházky po Stromovce. Slavnostně zde vyhlásíme také vítěze výtvarné soutěže Duše stromů.

Prozradíte nám, na kterou část programu Dny pro stromy se vy osobně nejvíce těšíte?

Mám velmi rád Stromovku, náš největší park v Praze, se svojí přírodní pestrostí a těším se na jednu z komentovaných prohlídek a zajímavé povídání o tomto zeleném klenotu Prahy. Těším se, že se dozvím něco nového o krásných stromech ve Stromovce a o jejich zvířecích obyvatelích. Těším se také na povídání o ptácích a tajemných netopýrech.

Lesy hmp dny stromu plakat

Hlavní město Praha ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy připravili i soutěž Duše stromů. Můžou čtenáři ještě stále soutěžit? A o co přesně v soutěži jde?

Soutěž Duše stromů probíhala po celé září a k 30. 9. byl příjem výtvorů ukončen. Od 7. do 30. 10. bude výběr z výtvarných děl vystaven v přízemí Nové radnice na Mariánském náměstí. Zadání bylo ztvárnit duši stromů a sešlo se nám přes 1300 výtvorů nejrůznějších výtvarných technik. Soutěžilo se v několika věkových kategoriích, nejvíce obsazená je kategorie školáků. Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni výtvarnými potřebami.

Dny stromů se mají završit ve Stromovce. Jaký máte vztah k tomuto historickému parku? A myslíte, že je to dobrá volba k finále celé akce?

Stromovka patří mezi nejoblíbenější pražské parky. Jak jsem již uváděl, mám Stromovku velmi rád, má pro mne zvláštní kouzlo a fascinuje mne mimo jiné kouzelným propojením stromů a vody. Hlavní město Praha ji dlouhodobě věnuje velkou pozornost a v nedávném období zde proběhly rozsáhlé projekty obnovy vodních ploch i zeleně. Při výběru lokality pro konání akce k oslavě stromů, tak byla jednoznačným favoritem.

Kolik lidí se celkem podílí na programu Dní stromů?

Odpověď není jednoduchá, na přípravě a organizaci se podílí užší tým pracovníků odboru ochrany prostředí MHMP a Lesů hl. m. Prahy. Na vlastní realizaci programu to jsou pak další desítky. Největší počet je pak potřebný při vlastní akci Dny stromů ve Stromovce.


 

Lesy hmp Dny stromu

Projekt Dny stromů v Praze financuje hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Podrobnosti i novinky o Dnech stromů v Praze se dozvíte na webu www.lhmp.cz a www.prahavolnocasova.cz

Foto: archiv Lesů HMP

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom