Lesy hl. města Prahy vyhlašují soutěž Duše stromů

20. října se v Česku slaví Den stromů. A právě k tomuto dni vyhlásilo Hlavní město Praha ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy výtvarnou soutěž. Do konce září tak můžete posílat obrázky na téma duše stromů, slavnostní vyhlášení soutěže proběhne na Dni stromů ve Stromovce.

Českým národním stromem je lípa. Víte ale proč? Jde o jeden ze dvou stromů, které uctívali staří Slované. Druhým byl dub, který spolu s lípou tvořil dvojici, kde dub byl mužským elementem a lípa ženským.

V době národního obrození byl ale dub spojován s Germány, zatímco lípa zůstala slovanským stromem - na Všeslovanském sjezdu v Praze v roce 1848 jím byla vyhlášena oficiálně a stala se i českým národním stromem.

Nakreslete nebo třeba vysochejte duši stromu

Je lípa i vaším oblíbencem, anebo dáváte přednost jinému listnáči či jehličnanu? A mají podle vás stromy duši? Pokud ji zvládnete výtvarně pojednat, můžete se zúčastnit soutěže, kterou k příležitosti mezinárodního Dne stromů, jenž se v Česku slaví 20. října, vyhlašuje hlavní město Praha ve spolupráci s Lesy hlavního města Prahy. Soutěž má čtyři kategorie - předškoláci, školáci, dospělí a kolektivy, přičemž výtvarná technika je jen na vás.

Stromovka ve znamení stromů

Vítězové budou vyhlášeni 18. října během akce Den stromů ve Stromovce, nejlepší díla budou zároveň vystavena v prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí, a to od 7. do 31. října.

Den stromů bude dnem plným informací o českých stromech a jejich životním prostředí, her i zábavy. Zvídaví návštěvníci se mohou těšit na přístroje a pomůcky k měření a zkoumání stromů. Představí se jim také metoda zvaná dendrochronologie, díky níž se naučí vyčíst minulost z letokruhů. K vidění bude rovněž práce řezbářů a arboristů.

VYCHÁZKY S LESY HL. M. PRAHY

  1. 10. 10:00 Exkurze v Zahradnictví Ďáblice
  2. 10. 14:00 Exkurze do Kunratického lesa
  3. 10. 13:00 Komentovaná prohlídka Stromovky
  4. 10. 17:30 Za pražskými netopýry
  5. 10. 15:00 Exkurze v Zahradnictví Ďáblice
  6. 10. 9:00 Exkurze do Kunratického lesa

INFORMACE O SOUTĚŽI

  • Příjem děl: do 30. 9. na adrese: středisko Ekologické výchovy, Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10
  • Vyhlášení: 18. 10. Den stromů, Stromovka
  • Výstava: 7. – 31. 10. Nová radnice, Mariánské náměstí

Podmínky soutěže na stránkách www.lhmp.cz

lhmp2

Zdroj: praha.eu, foto: archiv

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom