Kde si v Praze zaběhat? Přehled běžeckých tras v hlavním městě

Když nemůžeš, tak přidej! Známým mottem Emila Zátopka se jistě neřídí každý běžec, pro některé je důležitější dobrý pocit a berou běh jako relaxaci a dobré dobití „baterií“ po náročném dni v práci. Ať patříte do první či druhé skupiny, máme pro vás připravený přehled tras, kde se dá v Praze kvalitně a efektivně běhat. A mít z toho radost.

Ďáblický háj 

Vybíháme po asfaltce až na první křižovatku na kraji lesa, kde odbočujeme doleva na malou pěšinku, po které obíháme severní výběžek lesa. V nohách máme 1 km a krátkým stoupáním přibíháme na výraznou cestu, po které se dáme vlevo až na první křižovatku na malé louce. Zde zahýbáme vpravo a vzápětí vlevo, podbíháme elektrické vedení a za ním zatáčíme vlevo kolem malého rybníčku. Za rybníčkem se dáme doleva po výrazné cestě, která nás po chvíli mírným klesáním dovede až na kraj zástavby. Podbíháme elektrické vedení a zatáčíme vpravo na pěšinu vedoucí po okraji lesa, po které běžíme následujících 1500 m až do cíle.

Městská část: Ďáblický háj - Praha 8

Vzdálenost: 3600 metrů

Obtížnost: Těžká

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.4646751&y=50.1360327&z=16&dim=5c8785dd0abe93a4003f61d9


Divoká Šárka 

Po startu seběhneme z hráze a vzápětí opět stoupáme po silničce až do zatáčky, kde zabočíme vlevo na asfaltku se žlutou značkou. Po asfaltce běžíme dalších 700 m až k altánku na kraji louky, kde opouštíme žlutou značku a pokračujeme rovně po pěšině vedoucí středem louky. V údolí přeběhneme potok po dřevěném můstku a zatáčíme vpravo na pěšinu podél potoka. Po pěšině běžíme zhruba 600 m až ke koupališti. Zde odbočíme vpravo na asfaltku, která nás mírným stoupáním mezi skalami přivede až do cíle.

Městská část: Divoká Šárka - Praha 6

Vzdálenost: 3000 metrů

Obtížnost: střední

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.3170899&y=50.0967075&z=16&dim=5c878a3456b769eabc7796a7


 

Hostivařský lesopark 

Hned po startu sbíháme po malé lesní pěšině (vedle lanového centra) na hráz Hostivařské přehrady, na kraji hráze zatáčíme doprava a pokračujeme po asfaltce směrem na Petrovice. Po 400 m od hráze zabočíme doleva na nenápadnou pěšinu, která nás krátkým, ale velmi náročným stoupáním dovede až k malé zahrádkářské osadě a po chvíli i k louce s novým dětským hřištěm. Hřiště máme po pravé straně a stále stoupáme až na asfaltový chodník, po kterém se dáme doprava a na další křižovatce po 100 m hned doleva. Po asfaltové cestě běžíme až na okraj Hostivaře, kde zatáčíme doleva na šotolinovou cestu podél zahrádek. Na kraji zahrádek se dáme doleva a po 100 m doprava (stále po šotolinové cestě) a mírně klesáme po cestě, která vede uprostřed louky.

Zhruba na metě dvou kilometrů míjíme informační tabuli upozorňující na zbytky blízkého hradiště Šance a prudkým klesáním sbíháme až k výpusti Hostivařské přehrady. Cesta, po které jsme přiběhli, změnila svůj povrch na asfaltový a my po ní pokračujeme až k silnici, kde se dáme doprava. Po 100 m silnici opustíme a zatočíme prudce doleva do svahu, kde po malé pěšině vybíháme k zahrádkám. Zahrádkářskou kolonii obíháme zprava až na širokou cestu, po které zatáčíme doprava na blízkou křižovatku, kde se dáme doleva a mírně klesáme po cestě, která nás přes louku dovede až k bývalé točně autobusů, kde je cíl okruhu.

Městská část: Hostivařský lesopark - Praha 15

Vzdálenost: 3500 metrů

Obtížnost: těžká

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.5311403&y=50.0434376&z=16&dim=5c878b4cfd0bcbaea0e66fea


Klánovický les 

Po startu vyběhneme po červené turistické značce podél trati směrem na Úvaly. Po 300 m přibíháme na křižovatku cest, před oplocenkou zatáčíme vlevo a po rovné cestě pokračujeme dalších 300 m až na výrazné křížení cest. Zde se dáme prudce vlevo a po žluté značce přibíháme ke kraji Klánovic, kde je cíl.

Městská část: Klánovický les - Praha 9

Vzdálenost: 1100 metrů

Obtížnost: lehká

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.6745600&y=50.0887862&z=17&dim=5c878fc1fd0bcb33d8cff337

klanovicky les


Kunratický les 

Od startu u hotelu Globus vybíháme po šotolinové cestě, po 300 m křížíme asfaltovou cestu a pokračujeme po pěšině podél paseky. Po krátkém stoupání přebíháme cestu a posléze přibíháme k asfaltce, kde zatáčíme vpravo a pokračujeme mírným klesáním až k prudké zatáčce vlevo, za kterou míjíme altán s piknikovým místem. Po asfaltce pokračujeme stále rovně až na první výraznou křižovatku s altánem, kde zatáčíme vlevo na širokou lesní cestu. Cesta nás zhruba po 500 m přivede opět na asfaltku, po které odbočíme vpravo a běžíme k Velkému altánu, u kterého se napojíme na modrou turistickou značku a mírným klesáním doběhneme do cíle.

Městská část: Kunratický les - Praha 4

Vzdálenost: 3000 metrů

Obtížnost: těžká

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.4715349&y=50.0299978&z=16&dim=5c87908640a013b9a71b6a83


Letná 

Vyběhneme po asfaltové cestě podél atletického hřiště, míjíme i dětské hřiště a pokračujeme stále rovně přes malé asfaltové prostranství až na křižovatku v blízkosti ulice Na Baště sv. Tomáše. Zde odbočíme na asfaltku doleva a běžíme směrem k Vltavě, u Hanavského pavilonu se stáčíme mírně vlevo, po levé straně míjíme metronom a pokračujeme dalších 500 m až k soše Ženy. Zde odbočíme k tenisovým kurtům a podél nich se po chvíli dostáváme k zahradní restauraci Letenský zámeček. Restauraci obíháme zprava, po 200 m se stáčíme doleva a opět se vracíme kolem Letenského zámečku, který obíháme zleva a za ním zahýbáme vpravo do Kostelní ulice, kde oběhneme hlídané parkoviště a po chodníku se dostáváme do cíle okruhu na roh hřiště.

Městská část: Letná - Praha 7

Vzdálenost: 2800 metrů

Obtížnost: těžká

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.4199754&y=50.0955626&z=16&dim=5c8792ec0abe9368ab0e1c5e


Milíčovský les 

Ze startu se vydáme po široké šotolinové cestě, po zhruba 300 m míjíme nalevo altánek a odbočujeme doprava na širokou asfaltku, která nás po 250 m dovede až k zástavbě rodinných domků. Zde uhýbáme doprava a po malé lesní pěšince mírně klesáme až do cíle.

Městská část: Milíčovský les - Praha 4

Vzdálenost: 900 metrů

Obtížnost: lehká

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.5280752&y=50.0203963&z=17&dim=5c8793fa40a01327523adb39


Modřanská rokle 

Z hráze vyběhneme po polní cestě (ve směru cykloznačky na Cholupice). Po cestě stoupáme až pod dráty el. vedení, kde odbočíme vpravo a pokračujeme po menší cestě pod dráty. Po 300 m zatáčíme spolu s cestou vlevo a běžíme podél údolí až k cestě vedoucí do zahrádkářské osady. Zde zatočíme vlevo a pohybujeme se směrem od zahrádek asi 200 m, kde na kraji pole zatáčíme na pěšinu vlevo. Běžíme podél pole a pokračujeme ve stejném směru do lesa na cestu, po které jsme již před chvílí běželi. Z cesty po 100 m odbočíme doprava a dostáváme se až na kraj pole, kde se dáme vlevo a mírným klesáním sbíháme až na hráz nádrže, kde je cíl okruhu.

Městská část: Modřanská rokle - Praha 12

Vzdálenost: 2600 metrů

Obtížnost: střední

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.4446296&y=49.9989077&z=16&dim=5c879a8b0abe93d7a99bbfe4


Obora Hvězda 

Startujeme u Břevnovské brány a po pěšině, která zhruba sleduje zeď obory, se dostáváme po 500 m k Libocké bráně. Dalších asi 100 m pokračujeme alejí a odbočujeme na první pěšinu doprava, stále máme na dohled zeď obory. Po kilometru běhu přichází prudké klesání, které opatrně seběhneme (vpravo se pod námi objeví malý rybník) a pokračujeme až k první větší křižovatce. Zde zahneme doprava a přes potok pokračujeme až na křižovatku pěšin na dohled od vilové zástavby, kde zatáčíme doleva a táhlým stoupáním se dostáváme na pěšinu podél zdi, po které budeme pokračovat až do cíle. Po 300 m můžeme zahlédnout vlevo pod námi stavbu věžičky vodárenské štoly. Za ní nás čeká mírné, ale nepříjemné stoupání až k Bělohorské bráně, odtud běžíme jíž po rovině až do cíle u Břevnovské brány.

Městská část: Obora Hvězda - Praha 6

Vzdálenost: 3700 metrů

Obtížnost: těžká

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.3319701&y=50.0822726&z=16&dim=5c879ac30abe93d7a99bbfe5


Park Cibulka 

Od startu vybíháme po asfaltce, vlevo na kopci vidíme Čínský altánek, míjíme odbočku k usedlosti Cibulka a přibíháme na rozcestí asfaltových cest. Volíme levou asfaltku, která nás po 300 m přivede k jezírku Pod Dianou, kde zahýbáme vpravo přes nově opravený můstek a po malé cestě vybíháme krátké stoupání. Na konci stoupání zahneme vpravo, míjíme dětské hřiště po pravé straně i zbytky poustevny po straně levé a serpentinou sbíháme až na první výraznější rozcestí. Zde zahýbáme vlevo na pěšinu, která nás podél plotu dovede k ulici Nad Hliníkem, po které seběhneme do cíle.

Městská část: Park Cibulka - Praha 5

Vzdálenost: 1200 metrů

Obtížnost: lehká

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.3542298&y=50.0654464&z=17&dim=5c879bde40a013a924ce051e


 

Petřín 

Vybíháme asfaltkou po můstku přes lanovou dráhu kolem dětského hřiště. Po rovinatém úvodu zatáčí cesta vlevo a následujících 450 m nás čeká náročné stoupání. Vyběhneme až pod Nebozízek, kde zatáčíme vpravo na asfaltku. Po chvíli míjíme vpravo pod sebou restauraci Petřínské terasy a po dalších 200 m i pomník J. Vrchlického. Od pomníku běžíme ještě 200 m až na malou loučku, kde opustíme asfaltku a dáme se doleva na malou pěšinu, kterou prudkým stoupáním vybíháme až na asfaltovu cestu. Na cestě zahýbáme vlevo a probíháme kolem Petřínské rozhledny a bludiště, po můstku překonáme lanovou dráhu a přibíháme až k Hladové zdi. Zde nás čeká už pouze postupný seběh po asfaltkách kolem Nebozízku a sochy K. H. Máchy až do cíle.

Městská část: Petřín - Praha 1

Vzdálenost: 3000 metrů

Obtížnost: těžká

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.3982596&y=50.0831128&z=16&dim=5c879c820abe93ef379bbfe4

Petrin beh


Prokopské údolí 

Po pěšině vbíháme do lesa a mírně klesáme až k malé loučce se skupinou domů, za kterými zatáčíme vlevo na horizontální pěšinku. Pokračujeme podél prudkého svahu Prokopského údolí až do Klukovic, které probíháme ulicemi Dasnická a V Klukovicích a stáčíme se zpět směrem do kopce. Malá silnička nás mezi lesíky dovede až na kraj sídliště Barrandov, kde je cíl.

Městská část: Prokopské údolí - Praha 5

Vzdálenost: 2400 metrů

Obtížnost: střední

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=14.3691402&y=50.0385361&z=17&dim=5c879dcbfd0bcb4ed691058f


Stromovka 

Od startu na křížení asfaltek vybíháme po cestě (můžeme si vybrat mezi asfaltem a měkkým povrchem) podél plotu Výstaviště, po zhruba 600 m odbočíme doprava na menší asfaltku, po které podbíháme železniční trať a ihned za ní zatáčíme vlevo a běžíme podél trati. Vpravo míjíme slepé rameno Vltavy a po necelém kilometru zahýbáme vlevo a opět podbíháme železniční trať.

Kousek za mostem seběhneme z asfaltové cesty a dáme se vlevo po pěšině, vedoucí po kraji louky. Po této cestě podél potoka běžíme až k oplocení stavby tunelu Blanka u býv. Šlechtovy restaurace, kde zahneme prudce vpravo a serpentinou vybíháme k letohrádku. Od něj mírně sbíháme (Šlechtovu restauraci máme vlevo pod sebou) až ke žlutému domku u Rudolfovy štoly, který mineme zleva a dostáváme se do široké aleje, která nás dovede až do cíle okruhu.

Městská část: Stromovka – Praha 7

Vzdálenost: 3500 metrů

Obtížnost: těžká

Odkaz: https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.4162807&y=50.1069787&z=16&dim=5c87a018fd0bcb6f9e91058f


Na všechny varianty běžeckých tras se můžete podívat v naší sekci BĚŽECKÉ TRASY

Foto: archiv

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom