Úspěšné krajské kolo SOČ

Krajské kolo 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti, které každoročně pořádá DDM hl. m. Prahy pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy, MŠMT a NPI ČR, proběhlo 26. dubna. Soutěž sponzorsky podpořily také společnosti CZ.NIC a Altron.

Tato prestižní soutěž je určena studentům všech typů středních škol, kteří chtějí změřit síly se svými vrstevníky a prokázat své znalosti a schopnosti v některém z osmnácti vědních oborů. Podmínkou účasti v soutěži je vypracování samostatné práce nebo vytvoření učební pomůcky, kterou žák předloží k odbornému posouzení a obhájí před odbornou porotou.

Vzhledem k epidemiologické situaci nemohla ani letos soutěž proběhnout prezenčně, obhajoby se tedy konaly v online formátu. Poroty měly k dispozici práce studentů a nahrané videoprezentace, v den konání obhajob studenti odpovídali na dotazy porot i veřejnosti.

SOČ 2021 se zúčastnilo 69 soutěžících a 52 porotců, přihlášeno a obhájeno bylo 64 prací v 18 oborech. Soutěžící umístění na 1. a 2. místě postupují do celostátního kola, v případě doporučení poroty se mohou ucházet o účast i práce na 3. místě. Celostátní kolo proběhne (stejně jako krajské) v online formátu.

Více na www.ddmpraha.cz/soc

Foto: archiv DDM

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom