Pražský filmový kufr můžete letos sledovat online

Dům dětí a mládeže v Praze 6 v tomto roce pořádá již 4. ročník soutěžního festivalu mladých filmařů Pražský filmový kufr. Jedná se o několikaměsíční projekt, který je určen dětem a mladým tvůrcům do 20 let.

Ti se mohou dle svého zájmu zamyslet nad jakýmkoli tématem a zpracovat ho podle svého zájmu a zaměření jako hraný, dokumentární, případně animovaný film. Pro milovníky filmového střihu je připravena kategorie film do minuty. Letos navíc dostanou příležitost věnovat se třem zvláštním tématům: přírodě a všemu, co s ní souvisí, v kategorii Zeleným objektivem, vlastnímu světu a životu v něm v kategorii nazvané Moje místo, a problematice alarmujících sociálních jevů v sekci (Ne)bezpečnej svět. Do soutěže můžou nově zaslat i svůj nerealizovaný scénář nebo filmový plakát.

Jedinci nebo tvůrčí týmy mohou od 1. května do 28. září 2020 přihlašovat své výtvory a porovnávat je se svými kolegy na internetových stránkách festivalu. Tam také proběhne během října divácké hlasování o Cenu diváka, na kterém se mohou podílet všichni zájemci o 165 soutěžních snímků, které letos zaslalo přes 380 autorů.

Filmy, plakáty a scénáře nakonec posoudí odborná porota tvořená zástupci mnoha filmových profesí, výtvarníky, pedagogy a odborníky na daná témata. Nejlepší snímky ze všech kategorií a jejich autoři budou slavnostně oceněni 7. 11. 2020 během online FestDne, který jsme byli z důvodu nejisté epidemiologické situace nuceni zorganizovat místo tradičního celodenního festivalového dne. Vzhledem k tomu, že byl náš festival zařazen jako nominační festival do celostátní přehlídky dětské a mládežnické filmové tvorby Malé vize 2020, budou vybrané snímky z něj promítány i v jejím rámci.

ddm pfk 2020 2

Organizátoři si kladou za cíl vytvářet funkční platformu, na níž by se mohli mladí filmaři setkávat a získávat zpětnou vazbu jak od svých generačních kolegů, tak od mistrů filmového umění. Za nedílnou a velmi podstatnou součást projektu proto považují víkendové workshopy, příměstské tábory a konzultace se členy poroty během FestDne, během nichž bude příležitost získat praktické návody a tipy, jak co nejlépe zacházet s jednotlivými parametry tvůrčího procesu, jak se vyvarovat případných chyb při tvorbě scénáře a vizuálního pojetí snímku, při práci se zvukem, střihem, s herci, triky apod.

V širším slova smyslu si mladí filmaři samozřejmě rozšiřují povědomí o oblasti mediální a audiovizuální výchovy. Nezapomínají ani na pedagogické pracovníky a pravidelně pro ně pořádají semináře týkající se konkrétních možností používání audiovizuální tvorby při práci s dětmi (spolupráce s Post Bellum, seminář Film za školou na ZFF, semináře Jak na dokument ve spolupráci s Free Cinema nebo Od námětu k filmu ve Zlínském kraji).

Již v předchozích ročnících, kterých se s více než 500 snímky zúčastnilo přes 1100 soutěžících, se potvrdilo, že tato přehlídka nabízí dětem a mladým lidem lákavý způsob, jak bez cenzury, kontroly a školních pravidel reflektovat svět kolem sebe za použití dnes už běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků.

Dostanou prostor k předvedení toho, co mnohdy dělají velmi rády a věnují tomu velkou část svého volného času. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům umožňuje podpořit je v jejich tvořivosti, pomoci jim zhodnotit a kultivovat aktivitu, kterou jejich okolí někdy vnímá negativně jako něco zbytečného, nekvalitního nebo povrchního.

Rámcový harmonogram PFK 2020
 • Vyhlášení – únor 2019
 • Uzávěrka přihlášek – 29. 9. 2020
 • Vyhodnocování a vyhlášení nominací – říjen 2020
 • Divácké hlasování – 1.–23. 10. 2020
 • Online FestDen – 7. 11. 2020
Soutěžní kategorie
 • Hraný film – do 20 minut
 • Dokumentární film a reportáž – do 15 minut
 • Animovaný film – do 8 minut
 • Film do minuty – do 1 minuty
 • Nerealizovaný scénář – do 10 stránek A4 textu
 • Filmový plakát – A4, A3, A2
Letos jsou vypsány tyto vedlejší sekce:
 • Zeleným objektivem – Cena Botanické zahrady hl. m. Prahy
 • (Ne)bezpečnej svět – Cena hl. m. Prahy (Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence)
 • Moje místo – Cena CAMPu (Centrum architektury a městského plánování)
 Věkové kategorie
 • Žáci mateřských škol a I. stupně základních škol
 • Žáci II. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
 • Studenti středních škol (do 20 let)
Soutěžní porota
 • Karel Smyczek, předseda poroty – režisér a herec
 • Pavel Berkovič – kameraman
 • Bohdan Bláhovec – dokumentarista
 • Kristina Elšíková – scenáristka a režisérka
 • Zdena a Václav Fleglovi – emeritní vedoucí DRDS
 • Irena Hejdová – filmová a televizní scenáristka
 • Ondřej Hník – spisovatel a scenárista

ddm pfk bohdan blahovecddm pfk martin marecekddm pfk pavel berkovic

 • Vít Jíra – zvukař
 • Anna Johnson Ryndová – střihačka
 • Linda Kallistová Jablonská – dokumentaristka
 • Miloš Kirschner – scénograf, výtvarník, režisér
 • Jaroslav Kučera – manažer realizace Centra hrané tvorby České televize
 • Mojmír Kučera – televizní režisér, dokumentarista
 • Blanka Kulová – střihačka
 • Martin Mareček – dokumentarista
 • Kateřina Oujezdská – castingová ředitelka
 • Květa Přibylová – dokumentaristka
 • Daniel Růžička – režisér v oblasti reklamy
 • David Súkup – režisér a animátor
 • Radim Špaček – režisér
 • Lukáš Urbánek – animátor a ilustrátor
Porota vedlejších sekcí
 • Viktor Portel – Moje místo
 • Jana Havlíková, Helena Fialová, Aneta Pohlová – (Ne)bezpečnej svět
 • Eva Novozámská, Amálie Balaštíková, Petr J. Juračka – Zeleným objektivem

ddm pfk 2020

FestDen

7. 11. 2020 proběhne na našich i dalších hostitelských webových stránkách online festivalový den, během něhož budou průběžně promítány nominované snímky a uděleny hlavní ceny vítězi sekce v každé věkové kategorii, ocenění poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování) a udělení ceny diváka. Počítáme s živými streamy debat s filmovými odborníky a konzultací s porotci.

Jak sledovat 7. 11. FestDen ONLINE
 • a zde na úvodní stránce našeho webu (tam ale nepůjde chatovat)

Celým dnem budou provázet osvědčení moderátoři Ondřej Bauer a Tomáš Měcháček z divadla VOSTO5 ve spolupráci se členy Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Program FestDne zde 

Foto: M. Šach, AF/facebook.com/prazskyfilmovykufr

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom