Druhým Centrem interaktivní výuky v Praze se stává „Weilovka“

V rychlém sledu po květnovém otevření prvních čtyř tříd tzv. Center interaktivní výuky otevřelo ve středu své brány již druhé takové centrum, umístěné v prostředí Střední školy automobilní a informatiky, známé pod značkou „Weilovka“. Jedná se o další centrum z patnácti plánovaných, vznikajících pod patronátem společného projektu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy, zaměřeného na podporu pražského školství.

Na rozdíl od prvních center, jejichž otevření se odehrávalo ve virtuálním prostoru, současná situace již umožnila předvést třídy v plné parádě na živo. Interaktivní potenciál tříd se přitom ukázal již v úvodu, kdy se do programu ze své domácí karantény plnohodnotně zapojila paní Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy, a komunikovala s přítomnými prostřednictvím dostupného technického vybavení třídy.

Vedle paní Čapkové hosty uvítali také pan Roman Pommer, předseda Hospodářské komory hl. m. Prahy, paní Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu, paní Marcela Mertinová z Národního pedagogického institutu a v neposlední řadě také pan Milan Vorel, ředitel školy. Možnost osahat si čtyři typové supermoderní třídy si nenechala ujít také celá řada dalších odborníků a osobností, které spojuje společný cíl – rozvoj pražského školství, kterými je provedl a představil jejich koncepci pan Filip Kuchař, vedoucí oddělení koncepce a projektů odboru školství, mládeže a sportu MHMP.

DDM CIV 1

Záměrem realizátorů projektu je do praxe pražského školství přinést ty nejmodernější technologie a postupně vybudovat 48 vybavených učeben, které budou umístěny v patnácti centrech na jedenácti středních školách, dvou speciálních školách a dvou školách uměleckých.  Pedagogičtí pracovníci zapojených škol získají podporu, potřebné kompetence, naučí se techniku využívat ve své běžné pedagogické praxi a zjistí, že dobře koncipovaná a technicky vybavená třída může být pro jejich práci skutečným parťákem. Žáci značně posunou kvalitu své profesní přípravy a naučí se pracovat se špičkovými technologiemi. V neposlední řadě pak jednotlivé školy otevřou své brány také pedagogům dalších středních a základních škol a v tematicky zaměřených setkáních budou kolegům poskytovat další možnost seznámit se s potenciálem jednotlivých přístrojů a zařízení a rozhodnout se tak, zda mohou také svoji výuku obohatit využitím moderních technologií.

Zcela unikátní v republikovém měřítku je možné označit třídy zaměřené na 3D technologie. Pražské školy díky projektu získají celkem jedenáct takto vybavených a zaměřených tříd, osazených celkem téměř 180 samostatnými 3D pracovišti. Takto kvalitním a rozsáhlým vybavením se nemůže pochlubit mimo Prahy školství žádného dalšího kraje.

DDM CIV 4

Do jara příštího roku pak budou všechny třídy soužit potřebám škol, jejich žákům, ale i učitelům. Centra interaktivní výuky (CIV) jsou připravena pro všechny učitele z pražských škol, kteří budou mít zájem zdokonalovat se v inovativních způsobech výuky. Postupně se již buduje patnáct center, ve kterých si učitelé nebudou jen vyprávět o nových technologiích, a jak je využívat ve výuce, ale budou si je vyzkoušet a učit se s nimi pracovat. Bude to společná práce žáků a učitelů, kteří pod vedením zkušených lektorů budou vstupovat do nových dimenzí výuky ve 21. století. CIV již nyní akcentují budoucí cíle Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ v oblastech digitálního vzdělávání, inovací ve vzdělávání a v také proměny obsahu a formy vzdělávání.

DDM CIV 2

Foto: MHMP

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom