Krajské kolo SOČ letos proběhlo elektronicky

Krajské kolo 42. ročníku Středoškolské odborné činnosti, kterou každoročně pořádá Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy ve spolupráci s MŠMT a Národním institutem pro další vzdělávání, za podpory MHMP, proběhlo letos vzhledem k pandemii covid-19 elektronicky ve dnech 27. –29. dubna.

Tato prestižní soutěž je určena studentům všech typů středních škol, kteří chtějí změřit síly se svými vrstevníky a prokázat své znalosti a schopnosti v některém z osmnácti vědních oborů. Podmínkou účasti v soutěži je vypracování samostatné práce nebo vytvoření učební pomůcky, kterou žák předloží k odbornému posouzení a obhájí před odbornou porotou.

Původně měl být letošní ročník vzhledem k situaci zrušený, ale Ústřední komise nakonec rozhodla, že krajské i celostátní kolo proběhnou elektronicky.

Místo obvyklých prezentací před porotou soutěžící nahráli video své prezentace. Obhajoby proběhly následně online na diskusním fóru.

SOČ 2020 se zúčastnilo 91 soutěžících, kteří představili své práce v 18 oborech.

Práce hodnotilo 50 porotců.

Soutěžící na 1. a 2. místě postupují do celostátního kola, v případě doporučení poroty se může ucházet o účast i práce ze 3. místa.

Celostátní kolo proběhne stejně jako krajské formou video prezentací a online obhajob.

Výsledková listina je zveřejněna na www.ddmpraha.cz/soc nebo na www.soc.cz. SOČ vytváří mimo jiné také návodová videa, na jedno takové z jejich Youtube kanálu se můžete podívat níže:

Foto: pixabay

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom