Rozhovor s... Petrou Součkovou o akci Pražský filmový kufr

  Již potřetí pořádá Dům dětí a mládeže v Praze 6 festival pro mladé filmaře Pražský filmový kufr. Na otázky o letošním ročníku, jehož vyvrcholení se kvapem blíží, nám odpovídala Petra Součková, která má na starosti festivalovou komunikaci s médii.

FestDen letošního Pražského filmového kufru je již za dveřmi a je tak čas na bilancování. V čem je třetí ročník PFK jiný než předchozí dvě akce?

Do třetího ročníku Pražského filmového kufru se nám sešlo zase více filmů než loni – 451 autorů jich letos vytvořilo 181. Předpokládali jsme, že v prvních ročnících mladí filmaři využijí snímky, které jim zůstaly „v šuplíku“ z minulých let, takže jich bude postupně ubývat, ale jsme mile překvapeni, že nejspíš opravdu točí čím dál více dětí i teenagerů. A kdybychom tou inspirací byli my a existence našeho festivalu, byla by naše radost o to větší. Zároveň jsme nadšení, že jsou mladí filmaři rok od roku poučenější a že točí stále propracovaněji – soutěžní snímky jsou letos zajímavé nejen tematicky, ale i z hlediska střihu, zvuku nebo kombinování technik.

Letos jsme soutěžícím kromě hlavních kategorií nabídli tři zvláštní tematické sekce – Zeleným objektivem, (Ne)bezpečnej svět a stejně jako loni Moje místo. Jako inspiraci je mohli využít ti, kteří se nechtěli věnovat volné tvorbě.

Na akci (Ne)bezpečnej svět a film jsm se právě chtěli zeptat. V dubnu proběhla ve Velkém sálu Zastupitelstva hl. města Prahy na Mariánském náměstí a jedním z bodů také problém kyberšikany. Budou takové akce v Praze k vidění častěji?

Kromě tohoto semináře v létě proběhl i týdenní příměstský tábor v Botanické zahradě hl. m. Prahy, která je jedním z našich partnerů a která zaštiťuje zvláštní sekci Zeleným objektivem. Jedním z našich hlavních cílů pro příští roky je iniciovat další semináře a účastnit se akcí, týkajících se možností využití audiovizuální výchovy a filmu ve vzdělávání. Máme zkušenost, že právě film a audiovizuální tvorba, která je dnešním dětem a dospívajícím tak blízká, může sloužit jako nejlepší způsob přístupu k informacím a jejich zpracování, a pokud si je osvojí učitelé a výchovní pracovníci, pomůže jim to přiblížit se k mladší generaci a lépe ji pochopit.

vsc 2738

Můžete nám přiblížit program listopadového FestDne? Na co se mohou účastníci těšit? A bude přístupný i pro veřejnost?

FestDen, který proběhne 9. 11. 2019, bude jako v předchozích letech přístupný všem generacím. Zájemci se budou samozřejmě moci celý den dívat na naše soutěžní filmy a účastnit se doprovodného programu. Své si najdou menší děti ve výtvarných dílnách, kde si budou moci z přírodnin vyrobit loutku do svého příštího animovaného filmu, nakreslit si flipbook, ušít si sešit nebo se naučit základy kreslené animace. Oblíbená maskérská dílna bude letos zaměřena prakticky, její účastníci si v ní sami zkusí, jak pro filmování vytvořit efekt jizvy nebo modřiny. Pro starší a dospívající jsme připravili především dvě tematické debaty – jednu týkající se kyberšikany, na niž jsme pozvali autory dokumentu V síti Víta Klusáka a seriálu #martyisdead Martina Kožíška, a druhou věnovanou zvuku ve filmu, které se zúčastní držitelé Českých lvů Marek Hart a Martin Jílek. Soutěžících se bude týkat především debata s členy odborné poroty nad soutěžními snímky a možnost konzultovat s nimi svá vlastní díla.

Slavnostní vyhlášení se opět uskuteční v Centru architektury a městského plánování v pražských Emauzích. Neplánovali jste ho letos přesunout jinam? Vyhovuje CAMP potřebám mladých filmařů?

CAMP je krásné a multifunkční zařízení, které svou dispozicí umožňuje, abychom celý den strávili společně a opravdu se potkali, zároveň poskytuje dost prostor pro nerušené sledování filmů, tvoření v dílnách, rozhovory, odpočinek… Do CAMPu se moc těšíme.

Máte vy osobně nějakou oblíbenou soutěžní kategorii či oblíbený projekt v rámci PFK?

Pražský filmový kufr se snažíme koncipovat tak, aby si v něm svou možnost vyjádření našel každý podle svých preferencí. Pro někoho je důležité zpracovat svůj životní postoj a své místo ve světě v hraném filmu, někdo má trpělivost a výtvarný cit, takže radši natočí animovaný snímek, někdo je zas vášnivý reportér a baví ho dokument. Milovníci střihu a filmařské techniky si zas užívají omezení filmu do minuty. Dojemné jsou třeba snímky, které se svými učiteli vytvořily kolektivy dětí v mateřských školách.

Já doufám, že se letos podaří zprostředkovat setkání soutěžících s porotci tak, aby děti získaly přínosnou a inspirativní zpětnou vazbu, která je povzbudí k další tvorbě.

Zúčastní se FestDne i nějaké osobnosti filmové tvorby?

Na FestDen se přijdou podívat jak členové poroty, úspěšní filmoví tvůrci, tak odborníci, kteří povedou dílny a zúčastní se debat. Z minulých ročníků máme zkušenost, že se objeví i celebrity, jejichž děti jsou třeba autory některého ze soutěžních snímků.

vsc 2753

Plánuje se i čtvrtý ročník Pražského filmového kufru? Poodkryjete, na co se budou moci mladí filmaři těšit příště?

Letos jsme se propojili s dalšími třemi festivaly dětské a amatérské filmové tvorby do projektu Malé vize, který se bude konat v červnu 2020 v Ústí nad Orlicí a do něhož budou vybrány nejzajímavější snímky ze všech těchto akcí. Malé vize jsou vzdělávací a popularizační akce, která chce informovat o audiovizuální výchově, nabídnout nové tipy a možnosti práce s filmem a ocenit jak tvůrce samotné, tak jejich pedagogy a lektory. Naše soutěžní snímky tak zhlédne mnohem více zájemců, všichni získají novou inspiraci.

Na fotografie z minulého ročníku se můžete podívat na webu Prahy volnočasové v sekci Fotogalerie.

...


Z webu prazskyfilmovykufr.cz:

Pražský filmový kufr pořádá Dům dětí a mládeže v Praze 6 již potřetí. Jedná se o několikaměsíční projekt, který je určen dětem a mladým tvůrcům do 20 let. Ti se mohou dle svého zájmu zamyslet nad jakýmkoli tématem a zpracovat ho podle svého zájmu a zaměření jako hraný, dokumentární, případně animovaný film. Pro milovníky filmového střihu je připravena kategorie film do minuty. Letos navíc dostanou příležitost věnovat se třem zvláštním tématům: přírodě a všemu, co s ní souvisí, v kategorii Zeleným objektivem, vlastnímu světu a životu v něm v kategorii nazvané Moje místo, a problematice alarmujících sociálních jevů v sekci (Ne)bezpečnej svět.

Jedinci nebo tvůrčí týmy mohli od 1. dubna do 22. září 2019 přihlašovat své výtvory a porovnávat je se svými kolegy na internetových stránkách festivalu. Tam také proběhlo během října divácké hlasování o Cenu diváka, na kterém se mohli podílet všichni zájemci o 180 soutěžních snímků, které letos zaslalo 449 autorů. Filmy nakonec posoudí odborná porota tvořená zástupci mnoha filmových profesí, výtvarníky, pedagogy a odborníky na daná témata. Nejlepší snímky ze všech kategorií a jejich autoři budou slavnostně oceněni 9. 11. 2019 během FestDne v CAMPu v pražských Emauzích. Vzhledem k tomu, že byl festival zařazen jako nominační festival do celostátní přehlídky dětské a mládežnické filmové tvorby Malé vize 2020, budou vybrané snímky z něj promítány i v jejím rámci.

Organizátoři si kladou za cíl vytvářet funkční platformu, na níž by se mohli mladí filmaři setkávat a získávat zpětnou vazbu jak od svých generačních kolegů, tak od mistrů filmového umění. Za nedílnou a velmi podstatnou součást projektu proto považují víkendové workshopy, příměstské tábory a konzultace se členy poroty během FestDne, během nichž bude příležitost získat praktické návody a tipy, jak co nejlépe zacházet s jednotlivými parametry tvůrčího procesu, jak se vyvarovat případných chyb při tvorbě scénáře a vizuálního pojetí snímku, při práci se zvukem, střihem, s herci, triky apod. V širším slova smyslu si mladí filmaři samozřejmě rozšiřují povědomí o oblasti mediální a audiovizuální výchovy. Nezapomínají ani na pedagogické pracovníky a pravidelně pro ně pořádají semináře týkající se konkrétních možností používání audiovizuální tvorby při práci s dětmi (letos např. (Ne)bezpečnej svět a film věnovaný problematice youtuberů, kyberšikany a její prevence).

Již v předchozích ročnících, kterých se s 350 snímky zúčastnilo více než 800 soutěžících, se potvrdilo, že tato přehlídka nabízí dětem a mladým lidem lákavý způsob, jak bez cenzury, kontroly a školních pravidel reflektovat svět kolem sebe za použití dnes už běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků. Dostanou prostor k předvedení toho, co mnohdy dělají velmi rády a věnují tomu velkou část svého volného času. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům umožňuje podpořit je v jejich tvořivosti, pomoci jim zhodnotit a kultivovat aktivitu, kterou jejich okolí někdy vnímá negativně jako něco zbytečného, nekvalitního nebo povrchního. Spolupráce s dospělými na něčem, co mladí lidé považují bytostně za své, a následně společné zážitky profesionální prezentace výsledných děl přispívají jednak k získání sebedůvěry a pocitu vlastní hodnoty, jednak k prohloubení a vylepšení vzájemných vztahů.

vsc 2800

Rámcový harmonogram PFK 2019

Vyhlášení – únor 2018

Uzávěrka přihlášek – 22. 9. 2019

Vyhodnocování a vyhlášení nominací – říjen 2019

Divácké hlasování – 1. – 31. 10. 2019

FestDen (slavnostní vyhlášení, projekce, dílny, předání cen) – 9. 11. 2019

Soutěžní kategorie

Hraný film – do 20 minut

Dokumentární film a reportáž – do 15 minut

Animovaný film – do 8 minut

Film do minuty – do 1 minuty

Letos jsou vypsány tyto vedlejší sekce:

Zeleným objektivem – Cena Botanické zahrady hl. m. Prahy

(Ne)bezpečnej svět – Cena hl. m. Prahy (Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence)

Moje místo – Cena CAMPu (Centrum architektury a městského plánování)

Věkové kategorie
 1. Žáci mateřských škol a I. stupně základních škol
 2. Žáci II. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
 3. Studenti středních škol (do 20 let)
Soutěžní porota
 • Karel Smyczek, předseda poroty – režisér a herec
 • Pavel Berkovič – kameraman
 • Bohdan Bláhovec – dokumentarista
 • Zdena a Václav Fleglovi – emeritní vedoucí DRDS
 • Irena Hejdová – filmová a televizní scenáristka
 • Ondřej Hník – spisovatel a scenárista
 • Vít Jíra – zvukař
 • Anna Johnson Ryndová – střihačka
 • Linda Kallistová Jablonská - dokumentaristka
 • Kateřina Karhánková – režisérka a animátorka
 • Miloš Kirschner – scénograf, výtvarník, režisér
 • Jaroslav Kučera – manažer realizace Centra hrané tvorby České televize
 • Mojmír Kučera – televizní režisér, dokumentarista
 • Blanka Kulová – střihačka
 • Kateřina Oujezdská – castingová ředitelka
 • Daniel Růžička – režisér v oblasti reklamy
 • David Súkup – režisér a animátor
 • Radim Špaček – režisér

vsc 2803

FestDen

9. 11. 2019 proběhne v sídle Centra architektury a městského plánování CAMP v pražských Emauzích festivalový den, během něhož budou promítnuty nejlepší snímky a uděleny hlavní ceny vítězi sekce v každé věkové kategorii, ocenění poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování) a udělení ceny diváka. Celý den budou probíhat veřejně přístupné filmové a tvůrčí workshopy pro děti a mládež, konzultace s porotci, besedy s filmovými odborníky a další doprovodný program.

Rámcový program FestDne

Debaty

 1. Zvuk ve filmu (hosté Marek Hart, držitel několika Českých lvů, a Martin Jílek, zvukař, zvuková postprodukce)
 2. Nebezpečný svět (Vít Klusák a Martin Kožíšek; o projektech V síti a #martyisdead o kyberšikaně)
 3. Diskuse se členy poroty o konkrétních soutěžních snímcích

Dílny

 1. Jizva, modřina, krev a hnis… (filmoví maskéři – kurz maskování na natáčení)
 2. Od klacku k loutce (výroba loutek a animačních pozadí z přírodních materiálů)
 3. Flipbook
 4. Kreslená animace
 5. Jak na festivalovou znělku (komiks v několika okénkách)
 6. Zašij se u Papírníků (ruční výroba sešitu)

Foto: M. Šach, AF

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom