Zahájení provozu zahradní železnice na Stanici techniků

V pondělí 3. června v 17 hodin bude za přítomnosti primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba slavnostně zahájen provoz modelovho kolejiště před Stanicí techniků DDM hl. m. Prahy.

Vlaky při své pouti mezi sedmi zastávkami z Churu do Arosy překonají vzdálenost 130 metrů. Dvaadvacetkrát zmenšeným cestujícím se během cesty naskytnou výhledy na bujnou zeleň a pravé vápencové skály. Pohodlí jim zaručí nejnovější modely švýcarských lokomotiv i vozů. O bezpečnou cestu s e postarají členové vlakového doprovodu – železniční modeláři ze Stanice techniků DDM hl. m. Prahy. Vůbec přitom nevadí, že pomyslné rekreační středisko Arosa je vlastně dětské pískoviště…

Stavba modelového kolejiště na hřišti před Stanicí techniků v pražské Podbabě byla dokončena. Během několika měsíců se mezi cestami, lavičkami a prolézačkami zabydlely také koleje tzv. zahradní železnice. Projekt, jehož iniciátorem byl ředitel DDM hl. m. Prahy Libor Bezděk, zde propaguje vědu a techniku. Cílem ale není automatický provoz vlaků – naopak, každou lokomotivu dálkově ovládá mladý strojvedoucí. Hřiště se díky tomu stává výcvikovým prostorem, kde jsou děti vedené k zodpovědnému řešení realistických provozních situací a ke spolupráci.

zeleznice2

Foto: DDM hlavního města Prahy

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom