Trojská botanická zahrada projde proměnou

Botanická zahrada hlavního města Prahy v posledních letech prochází celou řadou proměn. A co nevidět přijde další – již brzy bude zahájena dostavba areálu Západ u skleníku Fata Morgana.

O novém vstupním areálu v západní části zahrady – u tropického skleníku Fata Morgana - se doposud jen mluvilo. A teď konečně dojde na jeho realizaci.

Dlouho plánovaná dostavba této části botanické by měla být zahájena už co nevidět. A tak u skleníku vznikne moderní areál s novými pokladnami, sociálním zařízením a občerstvením s venkovní terasou.

Nová podoba

„Cílem těchto proměn je zejména zvýšení návštěvnického komfortu, doplnění chybějícího sociálního zázemí a rozšíření nabídky občerstvení. Díky dostavbě areálu Západ se rozšíří i pěstební prostor, nezbytný pro rozšíření sbírek a přípravu rostlin pro stávající i nově vznikající expozice,“ uvádí Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Jak bude nová podoba vypadat? Ke skleníku Fata Morgana návštěvník dojde po venkovních schodištích, pro lidi se sníženou pohyblivostí či rodiny s kočárky tu pak bude připraven výtah. Tak všichni pohodlně překonají zhruba desetimetrový výškový rozdíl mezi hlavním vstupem a prostorem před skleníkem.

Sadová úprava a nová vstupní expozice

To ale není jediná změna, která západní plochu zahrady čeká. Tuto část pozemku oddělí od ulice Trojská také sadová úprava, v návrhu figuruje i nová vstupní expozice tvořená soustavou teras z gabionových opěrných zdí, venkovních schodišť a systémem nových vodních prvků.

„V západní části staveniště jsou na třech výškových úrovních také navrženy centrální pěstební plochy zázemí botanické zahrady,“ uvedl Václav Jůzko, vedoucí stavebního oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy s tím, že ukončení stavby je naplánováno na začátek roku 2020.

UPOZORNĚNÍ

Už od 1. ledna 2019 budou z důvodu stavebních prací v západní části areálu změněny pro návštěvníky přístupové cesty ke skleníku Fata Morgana. Hlavní vstup bude přesunut z ulice Trojská do ulice Jiřího Jandy. Navede vás k němu speciální značení.

ZMĚNU ČEKÁ I SEVERNÍ VSTUP

Nový vstup by měl v budoucnu vyrůst i v severní části zahrady. Při této realizaci se počítá s parkovacím domem, návštěvnickým centrem, knihovnou se studovnou, přednáškovým sálem, restaurací s kavárnou, sociálním zařízením nebo administrativní budovou ředitelství.

botanicka Vizualizace dostavba arealu zapad

Foto: archiv Botanické zahrady hl. m. Prahy - vizualizace dostavby areálu Západ

www.botanicka.cz

praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom