01.01

Kultury Austrálie a Oceánie

09:44 | 1.Praha 1 - Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Kultury Austrálie a Oceánie

Expozice věnovaná Austrálii a Oceánii představuje materiální kulturu domorodých obyvatel australského kontinentu a ostrovů z oblasti Melanésie (Nová Guinea, souostroví Admirality, Nové Irsko, Nová Británie, Šalamounovy ostrovy, Nová Kaledonie, souostroví Santa Cruz, Nové Hebridy, Fidži) Polynésie a Mikronésie (souostroví Tonga, Samoa, Společenské ostrovy - Tahiti, Markézy, Cookovy ostrovy, Havajské ostrovy, Velikonoční ostrov, Nový Zéland, Gilbertovy ostrovy, Mariany, Karoliny a Marshallovy ostrovy).

Je rozvržena do tří sálů - první z nich obsahuje sbírkové předměty získané u australských lovecko-sběračských kmenů (ukázky zbraní, štíty, kamenné nástroje, předměty každodenní potřeby, hudební nástroje, malby na kůře a předměty ceremoniálního charakteru), a Melanésie (zde mezi exponáty vynikají zejména různé dřevořezby související s kultem předků).

Druhý sál zahrnuje předměty provázející každodenní i obřadní život zemědělců a rybářů z Polynésie a Mikronésie, ve třetím sále jsou prezentovány zejména kultovní a rituální předměty z různých částí Melanésie. Expozice je doplněna mapami informujícími návštěvníky o geografii této části světa, a základními politickými údaji o Tichomoří.

Vojta Náprstek

Na dvanácti panelech se návštěvník seznámí s životem a dílem zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku. Jednotlivé části jsou věnovány rodině, studiím a revolučnímu roku 1848, americké emigraci, založení knihovny po návratu z USA, vzniku a činnosti Amerického klubu dam, budování průmyslového muzea, kontaktům jak s českou, tak i krajanskou společností, vztahům s cestovateli a následnému vývoji muzea.

DDM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
společenskovědní
16.11

LISTOVÁNÍ - MALÝ PRINC

16:00 | 2.Praha 8 - DDM Praha 8

Příběhy postaviček z knihy Antoina Saint - Exupéryho ze všech stran - čtení, dramatika, výtvarka. info: A: Rýgrová, rygrova@ddmpraha8.cz, 731 523 007

  • Místo konání: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
  • Kategorie: Zábavné a soutěžní
  • Věk: 5 - 9
  • Datum: 16.11. 2018
  • Čas: 16:00 – 18:00
  • Poznámky: Lektor: Alena Rýgrová 
  • Kapacita: 15 
  • Nutné vybavení: přezutí 
  • V ceně je zahrnuto: materiál, lektor
  • Cena: 50 Kč

Zdroj: www.naposlech.cz

společenskovědní
praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom