01.01

Kultury Austrálie a Oceánie

09:44 | 1.Praha 1 - Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Kultury Austrálie a Oceánie

Expozice věnovaná Austrálii a Oceánii představuje materiální kulturu domorodých obyvatel australského kontinentu a ostrovů z oblasti Melanésie (Nová Guinea, souostroví Admirality, Nové Irsko, Nová Británie, Šalamounovy ostrovy, Nová Kaledonie, souostroví Santa Cruz, Nové Hebridy, Fidži) Polynésie a Mikronésie (souostroví Tonga, Samoa, Společenské ostrovy - Tahiti, Markézy, Cookovy ostrovy, Havajské ostrovy, Velikonoční ostrov, Nový Zéland, Gilbertovy ostrovy, Mariany, Karoliny a Marshallovy ostrovy).

Je rozvržena do tří sálů - první z nich obsahuje sbírkové předměty získané u australských lovecko-sběračských kmenů (ukázky zbraní, štíty, kamenné nástroje, předměty každodenní potřeby, hudební nástroje, malby na kůře a předměty ceremoniálního charakteru), a Melanésie (zde mezi exponáty vynikají zejména různé dřevořezby související s kultem předků).

Druhý sál zahrnuje předměty provázející každodenní i obřadní život zemědělců a rybářů z Polynésie a Mikronésie, ve třetím sále jsou prezentovány zejména kultovní a rituální předměty z různých částí Melanésie. Expozice je doplněna mapami informujícími návštěvníky o geografii této části světa, a základními politickými údaji o Tichomoří.

Vojta Náprstek

Na dvanácti panelech se návštěvník seznámí s životem a dílem zakladatele Náprstkova muzea, pražského mecenáše, propagátora ženské vzdělanosti a všeobecného pokroku. Jednotlivé části jsou věnovány rodině, studiím a revolučnímu roku 1848, americké emigraci, založení knihovny po návratu z USA, vzniku a činnosti Amerického klubu dam, budování průmyslového muzea, kontaktům jak s českou, tak i krajanskou společností, vztahům s cestovateli a následnému vývoji muzea.

DDM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
společenskovědní
17.09

KLAMOVKA DOKOŘÁN

14:21 | 2.Praha 8 - Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

KLAMOVKA DOKOŘÁN! Co to znamená? Že v termínu 17.9. - 27.9. můžete navštívit Klub Klamovka a nahlédnout "pod pokličku" jakéhokoliv kroužku. Pokud to zaměření a kapacita kroužku dovolí, můžete se aktivně zúčastnit navštívené lekce. Vstup je zdarma.

  • Místo konání: Klub Klamovka, Praha 5
  • Organizuje: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
  • Kategorie: Rodinné
  • Věk: 3 - 99
  • Datum: 17.9. 2018
  • Čas: 00:00
  • Poznámky: Lektor: Iveta Nová
  • Sraz účastníků: Klub Klamovka
  • Kapacita: 100
  • Cena: vstup volný
společenskovědní
21.09

Afterparty po táborech teens

17:00 | 3.Praha 3 - DDM Praha 3

Tradiční potáborové setkání starších táborníků, účastníků teens LPD a vedoucích. Těšit se můžete na: staré i nové kamarády, posezení u ohně, střelbu z luku, fotky z léta, a noční akci.
Strava: pátek večeře: co si přineseš, to si opečeš, sobota snídaně - oběd: přines si něco dobrého a dej ochutnat i ostatním (prosnídáme se k obědu). S Sebou dále potřeba: Spacák, něco na opečení, jídlo na Brunch, dobrou náladu. Vhodné pro 12 – 20 let.

Cena vstupného v hotovosti: 30 Kč

společenskovědní
praha sportovni
praguecitytourism
volnycaspraha
planetarium
kultura logo cz

fb logo bottom